Wedstrijdreglement


1. Er wordt gespeeld op 8 volautomatische kunststofbanen.
2. Het toernooi wordt gespeeld conform het NBF sportreglement.
3. De handicap voor het toernooi wordt bepaald aan de hand van pasgemiddelde. Wanneer er nog geen gemiddelde is dient u een door de wedstrijdsecretaris van uw vereniging getekende verklaring te overleggen, waarin uw gemiddelde staat vermeld over alle huisleague games, met een minimum van 21 games. Deze mag maximaal 14 dagen oud zijn. Zonder een gemiddelde zijn wij genoodzaakt Conform het sportreglement de deelname te weigeren! Voor buitenlandse passen hanteren we de door de NBF verstrekte gegevens.
4. Deelnemers, die zich hebben ingeschreven, of zich hebben laten inschrijven, zijn te allen tijde verplicht het inschrijfgeld te voldoen. Het inschrijfgeld dient u op de speeldag voor aanvang van de voorronde te betalen.
5. Alle deelnemers, die zich hebben ingeschreven, dienen zich tenminste een half uur voor aanvang van hun serie of finale te melden bij de wedstrijdleiding.
6. Het dragen van bowlingkleding is verplicht, ook tijdens de prijsuitreiking.
7. Re-Entry voor het toernooi is niet toegestaan.
8. Bij ex-aequo voor het toernooi treedt art 218 van het NBF sportreglement in werking. De hoogste pin val gaat door, is de stand dan nog gelijk, dan frame 9 en 10 gooien.
9. Roken, eten en het drinken van alcoholische dranken is tijdens het spelen niet toegestaan. Het gehele centrum is rookvrij.
10. Deelnemers/sters binnen een straal van 75 km lid van een bowlingvereniging worden verzocht in te schrijven in de series 1 t/m 8. Serie 9 is ter beoordeling van ons
11. Alle e-mail inschrijvingen zullen voor 2 januari 2023 per e-mail worden bevestigd.
12. Prijswinnaars worden geacht aanwezig te zijn tijdens de prijsuitreiking om de door hun gewonnen prijzen in ontvangst te nemen.
13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding op basis van het NBF sportreglement. Deze besluiten zijn bindend.
14.Indien een speler niet aanwezig is bij de aanvang van  de finales, dan vervalt zijn/haar recht op een finaleplaats en zal de finale opgevuld worden door de volgende speler op de ranglijst.
15. De organisatie behoudt zich het recht inschrijvingen te weigeren