AVG

De inschrijver verklaart zich akkoord met het Privacy beleid conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gaat akkoord met het verwerken en publiceren van de gegevens van alle door inschrijver ingeschreven personen. Leden van een buitenlandse bowlingfederatie geven hierbij, mede namens alle door inschrijver ingeschreven personen, toestemming voor het verwerken van resultaten door de Nederlandse Bowling Federatie. Voor toestemming voor het maken en publiceren van foto’s en/of beeldmateriaal voor promotionele doeleinden is een formulier in te vullen bij de inschrijftafel